Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség. 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Engedélyezi az alábbi nem veszélyes folyékony hulladékok szállítását.

A hulladék EWC kódszáma A hulladék megnevezése
02 05 02 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 07 02 szeszfőzés hulladéka
03 03 09 hulladék mésziszap
04 01 02 meszezési hulladék
04 01 04 krómtartalmú cserzőlé
04 01 05 krómot nem tartalmazó cserzőlé
04 01 07 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap
04 02 20 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19- től
06 05 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02- től
11 01 10 iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től
11 01 12 öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től
11 01 14 zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól
16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
16 10 04 vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól
18 02 03 hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 06 vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től
19 02 03 előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 07 03 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
19 08 02 homokfogóból származó hulladék
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 09 olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék
19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól
19 08 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 09 02 víz derítéséből származó iszap
19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap
19 09 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 11 06 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05- től
19 13 08 szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től
20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 25 étolaj és zsír
20 03 04 oldómedencéből származó iszap
20 03 06 szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

További engedélyek:

Engedélyezi az alábbi veszélyes folyékony hulladékok szállítását.