Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség. 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Engedélyezi az alábbi nem veszélyes folyékony hulladékok szállítását.

További engedélyek:

Engedélyezi az alábbi veszélyes folyékony hulladékok szállítását.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!