Zsírfogó és olajfogó tisztítás Budapest, Zsírfogó és olajfogó tisztítás árak

Konyhák, éttermek, húsfeldolgozó, illetve konzerv üzemek működése során zsíros, olajos élelmiszer hulladékkal szennyezett víz kerülhet a csatornába. Ezekben az esetekben környezet és vízvédelmi előírások miatt kötelező a zsírleválasztó berendezés telepítése, működtetése. A berendezés típusának, méretének a kiválasztását az üzemelési körülmények ismeretében tervezési segédletek, szabványok alapján határozza meg a tervező.Ha a berendezés jól működik a rajta keresztül folyó szennyvízből leválasztja a zsírt, olajat és az ülepedő szilárd, szerves maradékot. Így biztosítja a megfelelő, csatornába bocsátási szennyvíz határértékeket. A dugulás, illetve a csatornabírság elkerülése érdekében az olajat, zsírt és a kiülepedett szerves hulladékot a terheléstől függő gyakorisággal ki kell termelni a zsírleválasztó berendezésből. A kitermelt hulladékot hatósági engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el. Az előírásoknak megfelelő kezelőtelepen kell elhelyezni.

Zsírfogó és olajfogó tisztítás Budapest, Zsírfogó és olajfogó tisztítás árak

Zsírfogó és olajfogó tisztítás Budapest, Zsírfogó és olajfogó tisztítás árak

A zsírfogó az éttermek konyháiból, vágóhidakról, húsfeldolgozó és konzerv üzemekből származószennyvizekből a zsírokat, keményítőket és egyéb szilárd állagú anyagokat gravitációs úton,vegyszeradagolás nélkül, fajsúly különbség alapján választja le, és tartja vissza.Ülepítő és zsírfogó tér: A berendezésbe érkező zsíros zagyos szennyvíz a csillapítón keresztül aziszapfogó térbe kerül, ahol megnövekedett áramlási keresztmetszet miatt lamináris (lassú,turbulencia­mentes) áramlás alakul ki, megtörténik a víznél nehezebb, szilárd részek kiülepedése,és az olaj, zsírcseppek felúszása. Az iszap az ülepítő tér alján marad, a mennyisége folyamatosannő. A felúszott olaj és a zsírcseppek összefüggő, egyre vastagodó réteget képeznek. Az előtisztítottszennyvíz olaj és zsírzáró merülőfal alatt átáramlik a kiömlő nyíláshoz.A zsírleválasztók által leválasztott növényi illetve állati eredetű zsírok­olajok szinte azonnalerjedésnek, rothadásnak indulnak. Az ekkor lezajlódó biológiai illetve kémiai reakciók hatására aleválasztóban lévő hulladék kellemetlen, átható, jellegzetes szagú, valamint fokozottanfertőzésveszélyes.Az épületen belüli elhelyezés esetén zárt rendszerű leválasztó alkalmazása szükséges. A zártrendszer biztosítja az ürítés­tisztítás esetén felszabaduló szaghatások minimalizálását és afertőzésveszély elkerülését.

Zsírfogó és olajfogó tisztítás Budapest, Zsírfogó és olajfogó tisztítás árak
Zsírfogó és olajfogó tisztítás Budapest, Zsírfogó és olajfogó tisztítás árak